You have no items in your shopping cart.

Scroll Of Taiwu - OST

This content requires the base game 太吾绘卷 The Scroll Of Taiwu on Steam in order to play.
$8.99
$9.99
+ -

About Scroll Of Taiwu - OST

《太吾绘卷》的无损原声音乐,共收录了游戏中52首原创音乐。

曲目列表:2019-4-5新增:
 • 战斗曲之五
 • 战斗曲之六
 • 研读

2019-7-31新增:
 • 大岳瑶常:斩妖迹
 • 金凰儿:凤鸣舞
 • 九寒:寒山空鸣
 • 莫女:莫女衣
 • 术方:九彩霞
 • 卫起:化龙
 • 血枫:鏖战
 • 衣以侯:衣舞浴红炎
 • 以向:溶尘隐

 • 浮世寻
 • 战斗曲之一
 • 战斗曲之二
 • 战斗曲之三
 • 战斗曲之四
 • 成都-锦城明月
 • 大理-苍山洱海
 • 福州-榕城
 • 广州-早市
 • 桂州-山水谣
 • 杭州-西子夜
 • 江陵-一线天
 • 襄阳-襄水之阳
 • 京城-京城
 • 辽阳-辽阳
 • 秦州-西域舞
 • 青州-山林有木
 • 寿春-林音
 • 太吾村-前世言
 • 太原-九曲龙城
 • 扬州-江南闻清曲
 • 百花谷-花海
 • 峨眉派-峨眉雾雨
 • 伏龙坛-火山号角
 • 界青崖-杀机
 • 金刚宗-唯我无量
 • 空桑派-雪之春
 • 然山派-云绕然山
 • 少林派-早课
 • 狮相门-雄狮九舞
 • 五仙教-五仙
 • 武当派-天罡
 • 璇女峰-璇女峰
 • 血犼教-血祭
 • 元山派-大小元山
 • 铸剑山庄-铁号
 • 斗蛐蛐
 • 较艺
 • 身灭
 • 十世异人

作曲:暴龙
编曲:暴龙
Products specifications
Attribute name Attribute value
MAC
Linux
Developer ConchShip Games
Publisher ConchShip Games
Review Very Positive - 93% of the 114 user reviews for this game are positive.
Language English,Simplified Chinese
Windows <div class="sys-f"><ul><strong>Minimum:</strong><br/><ul class="sys-ul"><li><strong>OS:</strong> Windows 7 / Windows 8 / Windows 10<br/></li><li><strong>Processor:</strong> 2.50GHz<br/></li><li><strong>Memory:</strong> 1 GB RAM<br/></li><li><strong>Graphics:</strong> HD4400<br/></li><li><strong>Storage:</strong> 1 GB available space<br/></li><li><strong>Sound Card:</strong> 兼容DirectX的声卡</li></ul> </ul></div>
Developer Web
Product tags
Categories